fbpx

ทำไม? ออกรถใหม่ต้องรันอิน

5 ก.พ.

ทำไม? ออกรถใหม่ต้องรันอิน

เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า การรันอินคืออะไร
การรันอิน คือ การปรับสภาพชิ้นส่วนต่างๆ หรือการปรับความคุ้นเคย ของรถใหม่ที่เพิ่งออกมาจากโรงงานเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน